Selamlar ben Enes, sizlere ilk “girişimim” Mintegra Apps’in bir anda nasıl büyüyüp bir anda da nasıl battığını anlatacağım. Kısaca bu bir fuckup hikayesi. Kemerlerinizi bağlayın başlıyoruz! 🚀

1. Başlangıç

“Önce eru vardı.”

Mintegra Apps’in domainini Ağustos 2017'de almıştım. İlk uygulamam MinKütüphane’yi 28 Ekim 2017'de yayınlamıştım. İlk yıllarda adı Mintegra Yazılım’dı. Kendi geliştirdiğim uygulamaları bu isim altında yayınlıyordum. Sonradan Mayıs 2019'da global olması için ismini Mintegra Apps olarak değiştirdim.

İlk zamanlarda tasarımdan, App Store Optimization’dan, Mobile Growth’dan bihaber amatör bir şekilde uygulama geliştiriyordum. Daha sonra ilerledikçe bu kavramları öğrenmeye başladım. Bu konulardaki en büyük ilham kaynağım olan Celil Bozkurt’tan da bahsetmeden olmaz. …


Selamlar ben Enes, sizlere çok uzun zamandır yaptığım çok ilginç bir şeyden bahsedeceğim.

Ben hayatımı sanki bir diziymiş gibi görüyor ve sezonlara bölüyorum. 1. Sezon, 2. Sezon.. Şu anda hayatımın 7. Sezonundayız. Aslında tam olarak 7. Sezonun C bölümündeyiz.

Tabiki bununla da kalmayarak hayatımın o anını anlatan, sözleriyle tamamen beni yansıtan şarkıları playlist haline getiriyorum. Bu sayede hem büyük resmi daha iyi görebiliyorum -olayların birbiriyle olan bağlantılarını- hem de eskileri daha iyi hatırlamamı sağlıyor.

“İleriye bakarak noktaları birleştiremezsiniz; bunu sadece geriye bakarak yapabilirsiniz. Bu yüzden noktaların gelecekte bir şekilde birleşeceğine güvenmelisiniz. İster kader deyin, ister karma. Bir şeye güvenmelisiniz. Bu…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store